Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

4η - 5η Ιουνίου

Επί τη Εορτή
της Αποδόσεως του Πάσχα


Tην 4ην Ιουνίου, ημέραν Τρίτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 12:30 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Αποδόσεως του ΠάσχαΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6η Ιουνίου

Επί τη Εορτή
της Αναλήψεως του Κυρίου


Tην 6ην Ιουνίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 6:00 π.μ. - 9:30 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Θεία Λειτουργία
επί τη εορτή
της Αναλήψεως του Κυρίου
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

14η - 15η Ιουνίου

Ψυχοσάββατον


Tην 14ην Ιουνίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
διά το Ψυχοσάββατον
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

17η Ιουνίου

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Tην 17ην Ιουνίου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 6:00 π.μ. - 10:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Θεία Λειτουργία
του Αγίου Πνεύματος
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

28η - 29η Ιουνίου

Επί τη Εορτή
των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου


Tην 28ην Ιουνίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr