Πρόγραμμα ΑκολουθιώνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ


Από 1ης Αυγούστου έως και της 23ης Αυγούστου
- ημέρα Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου
θα ψάλεται καθημερινώς, ώρα 7:00 μ.μ.,
ο Παρακλητικός Κανών
εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

1η - 2α Αυγούστου

Επί τη Ανακομιδή των Λειψάνων
του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου


Tην 1ην Αυγούστου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Ανακομιδή των Λειψάνων
του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

5η - 6η Αυγούστου

Επί τη Εορτή της Μεταμορφώσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού


Tην 5ην Αυγούστου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή της Μεταμορφώσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ


ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΔΟΞΩ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

14η - 15η Αυγούστου


Tην 14ην Αυγούστου, ημέραν Τετάρτην
καί περί ώραν 7:00 μ.μ. - 1:30 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Πανηγυρική
Ιερά Αγρυπνία
μετ΄ Εγκωμίων καί Περιφοράς του Επιταφίου
επί τη ενδόξω μνήμη της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας ΘεοτόκουΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

28η - 29η Αυγούστου

Επί τη μνήμη της Αποτομής
της Τιμίας Κεφαλής
του Τιμίου Προδρόμου


Tην 28ην Αυγούστου, ημέραν Τετάρτην
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη μνήμη της Αποτομής
της Τιμίας Κεφαλής
του Τιμίου Προδρόμου


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr