Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΙΕΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

7η - 8η Σεπτεμβρίου


Eπί τη εορτή του Γενεθλίου
της Υπεραγίας Θεοτόκου

( Πανηγυρίζει το ομώνυμον Ιερόν Παρεκκλήσιον )


Την 7ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά
Πανηγυρική Αγρυπνία
επί τη εορτή του Γενεθλίου
της Υπεραγίας ΘεοτόκουΙερά Αγρυπνία

13η - 14η Σεπτεμβρίου


Παγκόσμιος Ύψωσις
του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού


Την 13ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή της Υψώσεως
του Τιμίου και Ζωοποιού ΣταυρούΙερά Αγρυπνία

25η - 26η Σεπτεμβρίου


Επί τη εορτή της Μεταστάσεως
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου


Την 25ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Τρίτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή της Μεταστάσεως
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr