Πρόγραμμα ΑκολουθιώνΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

8η – 9η Ιουνίου

Επί τη εορτή της Κοιμήσεως
του Οσίου Εφραίμ του Σύρου
και του Αγίου Κυρίλλου


Την 8ην Ιουνίου, ημέραν Πέμπτην,
και περί ώραν 8.30 μ.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή της Κοιμήσεως
του Οσίου Εφραίμ του Σύρου
και του Αγίου Κυρίλλου.
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

23η – 24η Ιουνίου

Επί τη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου


Την 23ην Ιουνίου, ημέραν Παρασκευήν,
και περί ώραν 8.30 μ.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή του Γενεσίου
του Τιμίου Προδρόμου.


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.
© Copyright 2011 Prosys.gr