Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
30η - 1η Οκτωβρίου


Eπί τη εορτή
της Παναγίας ΓοργοεπηκόουΤην 30ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Κυριακήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Παναγίας ΓοργοεπηκόουΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

5η - 6η Οκτωβρίου


Επί τη εορτή
του Αποστόλου Θωμά


Την 5ην Οκτωβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αποστόλου Θωμά
Θά τεθούν εις προσκύνησιν
τά Ιερά Λείψανα του Αποστόλου ΘωμάΙερά Αγρυπνία

19η - 20η Οκτωβρίου


Επί τη εορτή των Αγίων
Γερασίμου του εν Κεφαλληνία
καί Αρτεμίου του Μεγάλου

Την 19ην Οκτωβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή των Αγίων
Γερασίμου του εν Κεφαλληνία
και Αρτεμίου του ΜεγάλουΙερά Αγρυπνία

25η - 26η Οκτωβρίου


Επί τη εορτή
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου του Μυροβλύτου


Την 25ην Οκτωβρίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου του Μυροβλύτου


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr