Πρόγραμμα Ακολουθιών



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

31η - 1η Νοεμβρίου

Επί τη Εορτή του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία
και των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.


Tην 31ην Νοεμβρίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία
και των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.



ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

8η - 9η Νοεμβρίου

Επί τη Εορτή του Αγίου Νεκταρίου
Επισκόπου Πενταπόλεως
του Θαυματουργού.


Tην 8ην Νοεμβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Νεκταρίου
Επισκόπου Πενταπόλεως
του Θαυματουργού.



ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

20η - 21η Νοεμβρίου

Επί τη Εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.


Tην 20ην Νοεμβρίου, ημέραν Τετάρτην
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

24η - 25η Νοεμβρίου

Επί τη Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Νύμφης του Χριστού
Αικατερίνης της Πανσόφου.


Tην 24ην Νοεμβρίου, ημέραν Κυριακήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:30 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Πανηγυρική
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Νύμφης του Χριστού
Αικατερίνης της Πανσόφου.
Κατά την οποίαν
άγει τα Ονομαστήριά της,
η Καθηγουμένη
της Ιεράς Μονής
Γερόντισσα Αικατερίνα.


Θα τεθή εις προσκύνησιν
το Ιερόν Λείψανον της Αγίας.


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.



© Copyright 2011 Prosys.gr