Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

13η – 14η Μαΐου

Επί τη εορτή του Αγίου Θεράποντος

Την 13ην Μαΐου, ημέραν Παρασκευήν,
και περί ώραν 8:30 μ.μ. - 12:30 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Θεράποντος.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

24η – 25η Μαΐου

Επί τη εορτή της Γ΄ Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


Την 24ην Μαΐου, ημέραν Τρίτην,
και περί ώραν 8:30 μ.μ. - 12:30 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή της Γ΄ Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.30 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr