Πρόγραμμα ΑκολουθιώνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
- ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ -
ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

7η - 8η Φεβρουαρίου

Επί τη Εορτή
Ζαχαρίου του Προφήτου
καί Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου


Tην 7ην Φεβρουαρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Εορτή
Ζαχαρίου του Προφήτου
καί Αγίου Θεοδώρου του ΣτρατηλάτουΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

16η - 17η Φεβρουαρίου

Επί τη Εορτή
της Εφεστίου Εικόνος της Ιεράς Μονής
"Παναγίας της Δακρυρροούσης"


Tην 16ην Φεβρουαρίου, ημέραν Κυριακήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Εφεστίου Εικόνος της Ιεράς Μονής
"Παναγίας της Δακρυρροούσης"ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

21η - 22α Φεβρουαρίου

Ψυχοσάββατον


Tην 21ην Φεβρουαρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
διά το Ψυχοσάββατον.


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr