Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝΑπό 1ης Αυγούστου έως και της 23ης Αυγούστου,
ημέρα Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου
θα ψάλεται καθημερινώς ώρα 7.00 μ.μ.,
ο Παρακλητικός Κανών
εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

5η – 6η Αυγούστου

Επί τη Εορτή της Μεταμορφώσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού


Την 5ην Αυγούστου, ημέραν Παρασκευήν,
και περί ώραν 8:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Εορτή της Μεταμορφώσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

14η – 15η Αυγούστου

Επί τη ενδόξω μνήμη της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και Αειπαρθένου Μαρίας

Την 14ην Αυγούστου, ημέραν Κυριακήν,
και περί ώραν 8:00 μ.μ. - 13:00 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Πανηγυρική
Ιερά Αγρυπνία
μετ΄ Εγκωμίων καί Περιφοράς του Επιταφίου
επί τη ενδόξω μνήμη της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
καί Αειπαρθένου Μαρίας.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

22α – 23η Αυγούστου

Επί τη Αποδόσει της Εορτής
της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου


Την 22αν Αυγούστου, ημέραν Δευτέραν,
και περί ώραν 8:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Αποδόσει της Εορτής
της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

28η – 29η Αυγούστου

Επί τη μνήμη της Αποτομής
της Τιμίας Κεφαλής
του Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου

Την 28ην Αυγούστου, ημέραν Κυριακήν,
και περί ώραν 8:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη μνήμη της Αποτομής
της Τιμίας Κεφαλής
. του Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου.


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.30 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr