Πρόγραμμα ΑκολουθιώνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

30η - 1η Οκτωβρίου

Επί τη Εορτή της Παναγίας Γοργοεπηκόου


Tην 30ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Παναγίας Γοργοεπηκόου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

17η - 18η Οκτωβρίου

Επί τη Εορτή του Ευαγγελιστού Λουκά


Tην 17ην Οκτωβρίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Ευαγγελιστού Λουκά.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

25η - 26η Οκτωβρίου

Επί τη Εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου


Tην 25ην Οκτωβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr