Πρόγραμμα Ακολουθιών


Tην 28ην Ιανουαρίου, ημέραν Τρίτην
καί περί ώραν 6:00 π.μ. - 10:30 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Μεσονυκτικόν - Όρθρος
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Το Εσπέρας: ώραν 5:00 μ.μ.
θα τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Εσπερινός και Παρακλητικός Κανών
εις τον Όσιον Εφραίμ τον Σύρον.
Κτιτορικόν μνημόσυνον.

θα τεθούν εις Προσκύνησιν,
τα Ιερά Λείψανα
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών
Εφραίμ του Σύρου
του Θαυματουργού.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

6η - 7η Ιανουαρίου

Επί τη Συνάξει
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


Tην 6ην Ιανουαρίου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Συνάξει
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

16η - 17η Ιανουαρίου

Επί τη Εορτή
του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.


Tην 16ην Ιανουαρίου, ημέραν Πέμπτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

24η - 25η Ιανουαρίου

Επί τη Εορτή
του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.


Tην 24ην Ιανουαρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Γρηγορίου του Θεολόγου.ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΤΡΙΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020


Tην 27ην Ιανουαρίου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 5:00 μ.μ.
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
μετ΄ Αρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος.Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr