Πρόγραμμα Ακολουθιών

!--Αρχή Ακολουθίας -->ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

7η – 8η Μαϊου

Επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
και Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου

Την 7ην Μαϊου, ημέραν Δευτέραν,
και περί ώραν 8.00 μ.μ. - 1.00 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
και Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου.ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

15η – 16η Μαϊου

Επί τη Αποδόσει της Εορτής του Πάσχα


Την 15ην Μαϊου, ημέραν Τρίτην,
και περί ώραν 8.00 μ.μ. - 1.00 π.μ.,
θα τελεσθη εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη Αποδόσει της Εορτής του Πάσχα


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr