Πρόγραμμα Ακολουθιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΙΕΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

(Πανηγυρίζει το Ιερόν Ομώνυμον Παρεκκλήσιον
του Οσίου Πορφυρίου)

1η Δεκεμβρίου 2018


(Ημέραν Σάββατον)


Ώρα 5.00 μ.μ.: Μέγας Έσπερινός
επί τιμή και μνήμη
του Οσίου Πορφυρίου
του Καυσοκαλυβίτου2α Δεκεμβρίου 2018


(Ημέραν Κυριακήν)


Ώρα 5.30 - 10.00 π.μ.: Μεσονυκτικόν - Όρθρος
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
επί τιμή και μνήμη
του Οσίου Πορφυρίου
του Καυσοκαλυβίτου


Ώρα 5.00 μ.μ.: Εσπερινός και Παράκλησις
εις τον Όσιον Πορφύριον
τον Καυσοκαλυβίτην


Θα τεθεί εις Προσκύνησιν
η Ιερά Εικών του Οσίου Πορφυρίου
η οποία φέρει Τίμιον Αίμα Αυτού


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
5η - 6η Δεκεμβρίου


Eπί τη εορτή
του Αγίου Νικολάου


Την 5ην Δεκεμβρίου, ημέραν Τετάρτην
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Νικολάου


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
14η - 15η Δεκεμβρίου


Eπί τη εορτή του Αγίου Ελευθερίου
& της μητρός Αυτού Ανθίας


Την 14ην Δεκεμβρίου, ημέραν Παρασκευήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
του Αγίου Ελευθερίου
και της μητρός Αυτού Ανθίας


ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
19η Δεκεμβρίου


Την 19ην Δεκεμβρίου, ημέραν Τετάρτην
καί περί ώραν 4:30 μ.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερόν Ευχέλαιον


ΙΕΡΑ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
24η - 25η Δεκεμβρίου


Eπί τη κοσμοσωτηρίω εορτή
της Γεννήσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Την 24ην Δεκεμβρίου, ημέραν Δευτέραν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 2:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη κοσμοσωτηρίω εορτή
της Γεννήσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
30η - 31η Δεκεμβρίου


Eπί τη εορτή της Αγίας Μελάνης της Ρωμαίας


Την 30ην Δεκεμβρίου, ημέραν Κυριακήν
καί περί ώραν 8:30 μ.μ. - 1:00 π.μ.,
θά τελεσθή εις την Ιεράν Μονήν
Ιερά Αγρυπνία
επί τη εορτή
της Αγίας Μελάνης της Ρωμαίας


Κάθε Κυριακή τελείται το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από ώρας 5.00 π.μ. - 10.00 π.μ..

Ομοίως κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία υπέρ των ψυχών των Κεκοιμημένων από ώρας 4.30π.μ.-8.30π.μ.

Διά το Πρόγραμμα των λοιπών καθημερινών πρωϊνών και εσπερινών Ακολουθιών επικοινωνείτε με την Ιεράν Μονήν.

Η πύλη της Μονής, δι΄ όσους προσκυνητάς επιθυμούν να συμμετέχουν, ανοίγει ώρα 7.00 π.μ.© Copyright 2011 Prosys.gr