ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Εκείνος που εξετάζει
την ζωή των άλλων με εμπάθεια,
ποτέ δεν θά λαβει συγχώρηση
διά τά ιδικά του παραπτώματα.

Ιερός Χρυσόστομος© Copyright 2011 Prosys.gr