ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Μακάριος,
ο άνθρωπος εκείνος
που έχει αγάπη Θεού,
γιατί περιφέρει
με την παρουσία του τον Θεό·
διότι ο Θεός είναι αγάπη
και αυτός που μένει μέσα στην αγάπη,
μένει και εν τω Θεώ ».

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.© Copyright 2011 Prosys.gr