ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Φίλος άμυαλος
και επιπόλαιος
είναι πηγή βλάβης.
Η συναναστροφή με συνετούς
είναι πηγή γλυκύτητος ».

Αββά Ισαάκ.© Copyright 2011 Prosys.gr