ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Ο Θεός οδηγεί,
Ο άνθρωπος οδηγείται.
Ο Θεός ενεργεί, και
ο άνθρωπος συνεργεί.
Παντού ο Θεός πρέπει να έχει
την πρώτην θέσιν
και ο άνθρωπος την δευτέρα ».

Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς.© Copyright 2011 Prosys.gr