ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Θανάσιμη αμαρτία
είναι εκείνη
για την οποίαν ο άνθρωπος
μένει αμετανόητος.
Κανένας δεν είναι
τοσο αγαθός και σπλαγχνικός
όσον ο Θεός.
Τον αμετανόητο όμως
ούτε ο Θεός
δεν τον συγχωρεί ».

Αββάς Μάρκος© Copyright 2011 Prosys.gr