ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ« Αν δεν είναι ο Χριστός
μέσα σου, δεν είσαι τίποτε,
είσαι μηδέν, είσαι ένα πτώμα,
είσαι το μή ον.
Ο Χριστός είναι το παν ».

Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς.© Copyright 2011 Prosys.gr