ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Ο καρδιακός πόνος
που γεννάται
από την χάρι της μετανοίας
αποδεσμεύει τον νου
από τα φθαρτά
και τον συνάπτει, τον ενώνει
με τα αόρατα και αιώνια ».

Άγ. Σιλουανός.© Copyright 2011 Prosys.gr