ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μάθε να σιωπάς
δεν είναι αδυναμία·
άφησε το Θεό
να πάρει τα ηνία·
Ο Θεός δεν είναι τιμωρός
είναι δίκαιος και αγαθός.
Ελέγχει τους αδίκους
παιδαγωγεί τους φθονερούς
γιατί θέλει όλους να σωθούν
και εις επίγνωσιν αληθείας
να βρεθούν ».

† Γ.Α.© Copyright 2011 Prosys.gr