ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ανελήφθης εν δόξη,
Χριστὲ ο Θεὸς ημων,
χαροποιήσας τους Μαθητάς,
τη ἐπαγγελία του Αγίου Πνεύματος,
βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας,
οτι σὺ ει ο Υἱός του Θεου,
ο λυτρωτὴς του κόσμου.© Copyright 2011 Prosys.gr