ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Έφθασε καιρός,
η των πνευματικών αγώνων αρχή,
η κατά των δαιμόνων νίκη,
η πάνοπλος εγκράτεια,
η των αγγέλων ευπρέπεια
και η προς Θεόν παρρησία...
Κύριε, δι’ αυτής
αξίωσον και ημάς,
προσκυνήσαι σου τα Πάθη,
και την αγίαν Ανάστασιν ».© Copyright 2011 Prosys.gr