ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Ο φόβος του Θεού
είναι ρίζα κάθε καλού έργου.
Ούτε ένα λεπτό
μην απομακρύνεται από την καρδιά σας.
Σαν το κερί ν’ ανάβει
και να φωτίζει
όλους τους λογισμούς,
όλες τις εσωτερικές κινήσεις
της καρδιάς σας.
Αυτός θα σας διδάξει
να βαδίζετε σωστά,
να εργάζεσθε
το κάθε τι
σαν έργο του Θεού ».

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος© Copyright 2011 Prosys.gr