ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Αυτός ο κόσμος
είναι της μετανοίας,
εκείνος της ανταποδόσεως•
αυτός είναι της υπομονής
εκείνος της παρηγορίας ».

Μέγας Βασίλειος.© Copyright 2011 Prosys.gr