ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Μετάνοια δεν λέγεται μόνο
το να απομακρυνθούμε από τις
προηγούμενες αμαρτίες μας
αλλά και το να παρουσιάσουμε
καλλίτερα έργα ».

Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.© Copyright 2011 Prosys.gr