ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

« Οι καρποί
του Παναγίου Πνεύματος
είναι:
αγάπη, χαρά,
ειρήνη, μακροθυμία,
χρηστότης, αγαθωσύνη,
πίστις, πραότης,
εγκράτεια ».© Copyright 2011 Prosys.gr